РусскийБеларускi

 

Государственное учреждение системы образования
"Осовский учебно-педагогический комплекс детский сад-базовая школа Бобруйского района"
Республики Беларусь

 

 

статистика посещений

Яндекс.Метрика

 

Админ сайта

 

copyright

 


Адмiнiстрацыйныя працэдуры, ажыццяўляемыя дзяржаўнай  ўстановай  адукацыі “Осаўскі вучэбна – педагагічны комплекс дзіцячы сад –базавая школа Бабрускага раёна" па зваротах грамадзян зацверджаныя Указам  Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 красавіка 2012г. № 197 “ Аб унясенні дапаўненняў  і змен ва Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 “Аб адміністрацыйных працэдурах, ажыццяўляемых дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізаціямі па заявах грамадзян”

Назва адмiнiстрацыйнай працэдуры

Асоба, адказная за выкананне адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы i звёсткi, прадстаўляемыя грамадзянiнам для ажыццялення працэдуры

Памер платы, якая бярэцца пры ажыццяỳленнi працэдуры

Максiмальны тэрмiн здяйснення адмiнiстрацыйнай працэдуры

Тэрмiн дзеяння даведкi

2.1.Выдача выпiскi (копii) з працоунай кнiжкi

Васілеўская Алеся Анатольеўна, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце, тэл.596-4-43

Метадычны кабінет 

Штодзённа

з 8.00 да 15.20

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмiнова

2.2.Выдача даведкi аб месцы працы, службы i займальней пасады

Шэвяхова Таццяна Уладзiмiраỳна, каб. сакратара тел 596-81

Штодзённа

з 8.00 да 16.00

серада з  8.00 да 18.00

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмiнова

2.3. Выдача даведкi аб перыядзе працы, службы

Шэвяхова Таццяна Уладзiмiраỳна, каб. сакратара тел 596-581

Штодзённа

з 8.00 да 16.00

серада з  8.00 да 18.00

 

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмiнова

2. 19.Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па дагляду за дзіцем ва ўзросце да 3-х гадоў і заканчэнні  выплаты дапамогі

Шэвяхова Таццяна Уладзiмiраỳна, каб. сакратара тел 596-581

Штодзённа

з 8.00 да 16.00

серада з  8.00 да 18.00

 

––

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмiнова

2.24. Выдача даведкі аб незабяспечаннасці дзіцяці ў тякучым годзе пуцёўкай за лік сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

Васілеўская Алеся Анатольеўна, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце, тэл.596-4-43

Метадычны кабінет 

Штодзённа

з 8.00 да 15.20

––

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмiнова

2.25. Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцём па дасягненні ім ўзросту 3 гады

Шэвяхова Таццяна Уладзiмiраỳна, каб. сакратара тел 596-581

Штодзённа

з 8.00 да 16.00

серада з  8.00 да 18.00

 

––

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмiнова

2.44. Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў цякучым годзе

Васілеўская Алеся Анатольеўна,, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце, тэл.596-4-43

Метадычны кабінет 

Штодзённа

з 8.00 да 15.20

––

Бясплатна

5 дзён з дня звароту

Бестэрмiнова

Выдача дублiкатаỳ:

6.1.1.дакумента аб адукацыі, дадатка да яго, дакумента аб навучанні

 

Васілеўская Алеся Анатольеўна,, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце, тэл.596-4-43

Метадычны кабінет 

Штодзённа

з 8.00 да 15.20

—заява з указаннем прычын страты пасведчання цi прывядзення яго ў непрыгоднасць
—пашпарт цiiншы дакумент, якi сведчыць пра асобу

—пасведчанне якое прыйшло ỳ нягоднасць, калi пасведчанне прыйшло у нягоднасць
—дакумент, якi пацвярджае ỳнясенне платы

—0,1 базавай велiчынi – за выдачу дублiката пасведчання аб агульнай адукацыi, дублiката пасведчання аб спецыяльнай адукацыi

 

 

 

 

 

 

15 дзён з дня падачы заявы

Бестэрмiнова

Выдача у сувязі са змяненнем палавой прыналежнасці

6.2.1.дакумента аб адукацыі, дадатка да яго, дакумента аб  навучанні

 

 

Васілеўская Алеся Анатольеўна,, намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце, тэл.596-4-43

Метадычны кабінет 

Штодзённа

з 8.00 да 15.20

-заява;

-пашпарт або другі дакумент, --удакладняючы асобу;

-раней выданы -дакумент ;

-дакумент, паццвярджаючы унясенне платы;

 

0,1 базавай велічыні – за пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі, атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыі

0,2 базавай велічыні – за дублікат іншага дакумента (для грамадзян РБ)

1базавая велічыня за дублікат іншага дакумента аб адукацыі (для замежных грамадзян і  грамадзянства)

15 дзён з дня падачы заявы, пры неабходнасці

запроса дакумента і (або) звестак ад другіх дзяржаўных органаў, другіх арганізацый – 30 дзён

Бестэрмiнова

6.3. Выдача даведкi аб тым, што грамадзянiн з’яўляецца навучэнцам цi выхаванцам установы адукацыi (з указаннем iншых неабходных звестак, якiя мае установа адукацыi)

Шэвяхова Таццяна Уладзiмiраỳна, каб. сакратара тел 596-581

Штодзённа

з 8.00 да 16.00

серада з  8.00 да18.00

Бясплатна

1дзень са дня звароту

6 месяцаỳ

 • 2. ТРУД И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
 • 2.1.Выдача выписки из трудовой книжки
 • 2.2.Выдача справки об месте работы, службы и занимаемой должности
 • 2.3. Выдача справки об периоде работы, службы
 • 2. 19.Выдача справки об выходе на работу, службу до окончания отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет и окончании выплаты помощи
 • 2.24. Выдача справки об необеспеченности ребенка в текущем году путевкой за счет средств государственного социального страхования в лагере с круглосуточным нахождением
 • 2.25 Выдача справки об нахождении в отпуске по уходу за ребенком по достижении 3-го возраста
 • 2.44. Выдача справки о невыделении путевки на детей на санаторно-курортное лечение и оздоровление в текущем году
 • 6. ОБРАЗОВАНИЕ
 • 6.1.Выдача дубликатов:
 • 6.1.1.документа об образовании, приложения к нему, документа об обучении
 • 6.2. Выдача в связи с изменением половой принадлежности:
 • 6.2.1. Выдача документа об образовании и приложения к нему, документа об обучении
 • 6.3. Выдача справки о том,что гражданин является учащимся или воспитанником учреждения образования ( с указанием других необходимых сведений , которые имеет учреждение образования)
 •  


                     

   

  Адрес:  ул. Садовая 8 д. Осово Бобруйского р-на Могилевской обл. 213846
  Телефон: (0225) 711-514
  Электронная почта: osovo@bobruisk.edu.by
  Регистрационное свидетельство: №790628039 от 15.11.2011

   

  Учитель, если он честен, всегда должен быть внимательным учеником.(Горький М.)